Dự báo thời tiết Thanh Hóa
18.75°C

Thủ tục hành chính

Danh sách thủ tục hành chính - Cấp xã, phường
STTTên thủ tụcMức độ
1v/v chuẩn hóa TTHC mới ban hành; bị bãi bỏ trong lĩnh vực NCC1