Dự báo thời tiết Thanh Hóa
31.78°C
Tin nổi bật

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Nghị quyết số 41/NQ-HĐBCQG ngày 18/01/2021 của Hội đồng bầu cử quốc gia; Ủy ban bầu cử thành phố Thanh Hóa thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026Thông báo tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND thành phố Thanh Hóa khoá XXII, nhiệm kỳ 2021-2026